Zielona energia w Gliwicach. Nowy program grantowy, nowy nabór!

2023-11-16

Nawet 102 tys. zł wsparcia będzie do zdobycia w projekcie grantowym „Zielona energia w Gliwicach”, który stanie się przedmiotem wniosku Miasta Gliwice o dofinansowanie ze środków środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 (Oś Priorytetowa X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe). O pieniądze w ramach grantu będą mogli się starać właściciele lub współwłaściciele budynków położonych na terenie Gliwic, którzy zdecydują się na dostawę oraz montaż mikroinstalacji OZE. Nabór wniosków dla zainteresowanych mieszkańców ruszy 16 listopada i potrwa do 8 grudnia - informuje Urząd Miejski.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gliwicach, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10, poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kwota przeznaczona na realizację zadania to ok. 5,3 mln zł, a planowany okres jego realizacji sięga niemal 2 lat – od listopada 2023 r. (nabór wniosków) do 30 września 2025 r. Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku zawarcia przez Miasto Gliwice umowy o dofinansowanie projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027! W przypadku dużej liczby wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania kwoty alokacji środków.
* KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O GRANT?
Każdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej w Gliwicach.
* NA CO?
Na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych, szczególnie:
- montaż instalacji fotowoltaicznej (typ 1)
- montaż pompy ciepła (typ 2)
- montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) (typ 3)
- montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną (typ 4)
- montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną wraz z magazynem energii (typ 5)
- montaż systemu magazynowania energii (typ 6) jako uzupełnienie do istniejącej instalacji OZE
- montaż systemu zarządzania energią (typ 7) w przypadku uzupełnienia do powyższych wariantów
* ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
- do 17,5 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej (typ 1),
- do 40 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu pompy ciepła (typ 2),
- do 25 tys. zł na wydatki związane z magazynem energii (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz do 17,5 tys. zł (nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) (typ 3),
- do 40 tys. zł na wydatki związane z pompą ciepła (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz do 35 tys. zł (nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną w przypadku montażu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną (typ 4),
- do 25 tys. zł na wydatki związane z magazynem energii, do 40 tys. zł na wydatki związane z pompą ciepła (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) oraz do 35 tys. zł (nie więcej niż 5 tys. zł za 1 kWp) na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną w przypadku montażu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii (typ 5),
- do 25 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu systemu magazynowania energii (typ 6) jako uzupełnienie do istniejącej instalacji OZE,
- do 2 tys. zł (maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu systemu zarządzania energią (typ 7) jako uzupełnienia do wyżej wymienionych wariantów.
Realizacja inwestycji może nastąpić po podpisaniu z grantodawcą (Miastem Gliwice) umowy o powierzenie grantu. Mieszkaniec we własnym zakresie wybierze wykonawcę i poniesie całkowite koszty montażu mikroinstalacji OZE, a następnie będzie mógł ubiegać się o ich refundację stanowiącą maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
* KIEDY RUSZA NABÓR?
16 listopada o godz. 8.00
* DO KIEDY SIĘ ZGŁASZAĆ?
Do 8 grudnia do godz. 15.00.
* JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ?
- formularz wniosku o udzielenie grantu,
- zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie grantu),
- oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie grantu,
- jeden ostatni wystawiony rachunek za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy o planowanym zużyciu energii elektrycznej na podstawie projektu budowlanego, w przypadku budynków mieszkalnych, które zostaną oddane do użytkowania po dniu złożenia wniosku zgodnie z innymi zapisami regulaminu,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie grantu).
Załączniki zostaną udostępnione przed rozpoczęciem naboru na stronie www.niskaemisja.pl w zakładce Twoja Gmina / Gliwice / Zielona energia w Gliwicach (10.06) nabór.
* JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
- w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego przez grantodawcę formularza w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Data wpływu rejestrowana jest w momencie przesłania formularza online. Po złożeniu formularza online wnioskodawca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku pocztą lub za pomocą platformy ePUAP na adres e-mail operatora projektu. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku w terminie 7 dni. W powiadomieniu będzie znajdowała się lista załączników, które należy dołączyć do papierowej wersji wniosku;
- w formie pisemnej (w wersji papierowej bez wykorzystania formularza elektronicznego) – w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiej w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21. Wniosek w wersji papierowej powinien znajdować się z zaklejonej kopercie z oznaczeniem „Zielona energia w Gliwicach – nabór”.
* O CZYM PAMIĘTAĆ?
Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie konkursowym. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru i realizacji projektu grantowego „Zielona energia w Gliwicach”, który będzie dostępny na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce Prawo Lokalne / Zarządzenia Prezydenta Miasta oraz www.niskaemisja.pl w zakładce Twoja Gmina / Gliwice / Zielona energia w Gliwicach (10.06) nabór.
* SZERSZE INFORMACJE
W tematach dotyczących naboru oraz planowanego projektu prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: gliwice@niskaemisja.pl lub poprzez infolinię tel. 721-747-447.

Ilustracja: Urząd Miejski

Zdjęcie reklamy numer 0

Polecam lekarza

lek. dent. Patrycja Wojtasińska-Chebel, ortodonta, stomatolog

Rewelacyjny przyjazny pacjentowi i kompetentny lekarz. Ja i przede wszystkim syn jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych efektów leczenia.

dr n. med. Agnieszka Kolaszko, kardiolog

Polecam Panią doktor. Bardzo miła, rzeczowa, empatyczna . Wizyta była szczegółowa, w miłej atmosferze. 

dr n. med. Dymitr Żaworonkow, chirurg

Lekarz bardzo sympatyczny i zaangażowany. Szybka i skuteczna diagnoza, zabieg praktycznie bezbolesny 

dr n. med. Adrian Smędowski, okulista

Konsultacja przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Pan doktor uprzejmie i bez pośpiechu udzielił mi wskazówek oraz odpowiedzi na moje pytania. Zasugerował dalsze postępowanie.

Wojciech Latos, gastrolog

Wspaniały lekarz, dokładnie wszystko tłumaczy, zna się na rzeczy, potrafi słuchać i nie spieszy się. Zawsze pełna poczekalnia pacjentów tylko potwierdza moją opinię. Polecam Pana doktora, bardzo mi pomógł.