Zawyją syreny. To tylko przegląd!

2024-06-06

W czerwcu w Gliwicach mogą być testowo uruchamiane syreny alarmowe. Powód? Konieczność przeprowadzenia przeglądu tych urządzeń, które – przypomnijmy! – wchodzą w skład systemu wczesnego ostrzegania. Testy mają polegać na uruchomieniu wybranych syren w różnych częściach miasta i krótkotrwałej (najczęściej kilkusekundowej) próbie głośności – informuje Urząd Miejski. 

– Utrzymanie w sprawności systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest bardzo ważne. Z tego powodu syreny poddawane są kontroli, konserwacji i ewentualnej naprawie – podkreśla Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu. 

* Co oznaczają sygnały alarmowe? 

Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły także trzyminutowy. Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego (trwającego 1 minutę). 

W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu. Kierowcy prowadzący pojazd w chwili ogłoszenia alarmu powinni go zatrzymać w takim miejscu, aby nie blokował ciągów komunikacyjnych. Ważnym elementem powiadamiania ludności o zagrożeniach w nagłych sytuacjach są również SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ramach systemu ALERT-RCB.

Pamiętaj!

  • Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami.
  • Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie.
  • Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

Nie wpadaj w panikę!

Zdjęcie reklamy numer 0

Polecam lekarza

lek. dent. Patrycja Wojtasińska-Chebel, ortodonta, stomatolog

Rewelacyjny przyjazny pacjentowi i kompetentny lekarz. Ja i przede wszystkim syn jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych efektów leczenia.

dr n. med. Agnieszka Kolaszko, kardiolog

Polecam Panią doktor. Bardzo miła, rzeczowa, empatyczna . Wizyta była szczegółowa, w miłej atmosferze. 

dr n. med. Dymitr Żaworonkow, chirurg

Lekarz bardzo sympatyczny i zaangażowany. Szybka i skuteczna diagnoza, zabieg praktycznie bezbolesny 

dr n. med. Adrian Smędowski, okulista

Konsultacja przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Pan doktor uprzejmie i bez pośpiechu udzielił mi wskazówek oraz odpowiedzi na moje pytania. Zasugerował dalsze postępowanie.

Wojciech Latos, gastrolog

Wspaniały lekarz, dokładnie wszystko tłumaczy, zna się na rzeczy, potrafi słuchać i nie spieszy się. Zawsze pełna poczekalnia pacjentów tylko potwierdza moją opinię. Polecam Pana doktora, bardzo mi pomógł.