Wnioski o dodatek węglowy można składać w OPS

2022-08-18

Do 30 listopada można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Świadczenie w wysokości 3 tys. zł zasili budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Wnioski od gliwiczan przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, w przypadku dodatku węglowego nie obowiązuje kryterium dochodowe, lecz jego przyznanie uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania. 

* Kto może otrzymać dodatek węglowy?

Nowe świadczenie mogą otrzymać gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego). 

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

OPS informuje, że dodatek węglowy przysługuje:  

  • osobie fizycznej samotnie zamieszkującej i gospodarującej (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
  • osobie fizycznej i osobom z nią spokrewnionym lub niespokrewnionym, pozostającym w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującym i gospodarującym (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstwa domowego w wysokości 3 tys. zł jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (zakup po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę na potrzeby własne gospodarstwa domowego). 

* Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

  • -elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • -wrzucając wniosek do urny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 9 (poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00),
  • -za pośrednictwem poczty (papierowo) na adres OPS.

* Kiedy wypłacone zostaną pieniądze?

Świadczenie wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).  Brak wskazania adresu poczty elektronicznej nie będzie mieć wpływu na wypłatę świadczenia. Świadczenie będzie wypłacane przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Więcej informacji można uzyskać w OPS pod numerami telefonów 32/335-97-14, 32/335-97-20.

Formularz wniosku oraz wzór wypełnionego formularza zamieszczono na stronie internetowej ops.gliwice.pl (dział Formy pomocy/Dziecko i rodzina/Dodatek węglowy). W formie papierowej wniosek można otrzymać w OPS w godzinach pracy ośrodka.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

lek. dent. Patrycja Wojtasińska-Chebel, ortodonta, stomatolog

Rewelacyjny przyjazny pacjentowi i kompetentny lekarz. Ja i przede wszystkim syn jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych efektów leczenia.

dr n. med. Agnieszka Kolaszko, kardiolog

Polecam Panią doktor. Bardzo miła, rzeczowa, empatyczna . Wizyta była szczegółowa, w miłej atmosferze. 

dr n. med. Dymitr Żaworonkow, chirurg

Lekarz bardzo sympatyczny i zaangażowany. Szybka i skuteczna diagnoza, zabieg praktycznie bezbolesny 

dr n. med. Adrian Smędowski, okulista

Konsultacja przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Pan doktor uprzejmie i bez pośpiechu udzielił mi wskazówek oraz odpowiedzi na moje pytania. Zasugerował dalsze postępowanie.

Wojciech Latos, gastrolog

Wspaniały lekarz, dokładnie wszystko tłumaczy, zna się na rzeczy, potrafi słuchać i nie spieszy się. Zawsze pełna poczekalnia pacjentów tylko potwierdza moją opinię. Polecam Pana doktora, bardzo mi pomógł.