Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

2023-01-30

27 stycznia pracownicy urzędów pracy w całym kraju obchodzili Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Ich codzienna praca stanowi ważny element kształtujący sytuację na rynku pracy, aktywność zawodową mieszkańców i ma realny wpływ na poziom bezrobocia. Nie każdy wie, że to Józef Piłsudski, podpisując w 1919 r. Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, zapoczątkował funkcjonowanie publicznych służb zatrudnienia w Polsce – informuje Urząd Miejski.

Pracownicy publiczni służb zatrudnienia to spora grupa osób, która działa na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa. Wspierają i pośredniczą w znalezieniu pracy, wspomagają w rozwoju zawodowym, a systematycznie uczestnicząc w szkoleniach i kursach, są zobowiązani do stałego podnoszenia także własnych kwalifikacji. Grono pracowników zatrudnionych w tych służbach stanowią pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego i do spraw programów oraz doradcy i asystenci EURES.

W PUP w Gliwicach pracuje 79 osób, które dbają, aby stopa bezrobocia w naszym mieście była jak najniższa, podejmują szereg działań aktywizujących i wspierających osoby poszukujące zatrudnienia. Skutecznie. W 2022 r. – w porównaniu do 2021 r. – liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Gliwicach zmniejszyła się z 5072 do 3720. To spadek o 26,7%. Spadła też stopa bezrobocia z 3% w 2021 r. do 2,2% (stan na koniec listopada 2022 r.). W minionym roku pracę podjęło ponad 3600 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gliwicach.

* Zewnętrzne środki dla PUP

Ważnym aspektem skutecznego wsparcia osób bezrobotnych są podnoszące kwalifikacje szkolenia i kursy, a także dotacje czy staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego. Pracownicy gliwickiego PUP pozyskują na ten cel wsparcie zewnętrzne. Tylko w 2022 r. na aktywizację zawodową otrzymali niemal 15,6 mln zł ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze szkoleń, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, staży, prac interwencyjnych i robót publicznych, a także doposażenia stanowisk pracy u pracodawców skorzystało blisko 1200 osób.

W ubiegłym roku gliwicki PUP zrealizował też szereg innych zadań, m.in. projekt konkursowy „Szansa na powrót” (wartość projektu 230,3 tys. zł), polegający na wsparciu osób, które utraciły pracę wskutek pandemii oraz projekt „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ Województwa Śląskiego” (43,3 tys. zł), dzięki któremu uchodźcy z Ukrainy przeszli szkolenia zawodowe.

Ze środków PFRON i EFS sfinansowano różnorakie wsparcie aktywizacyjne dla 21 osób niepełnosprawnych, 714 wsparto pośrednictwem pracy, a 85 objęto poradnictwem zawodowym.

Gliwicki PUP jest liderem w Województwie Śląskim w ilości pozyskiwanych środków z KFS i liczby przeszkolonych pracowników. Tylko w 2022 r. PUP pozyskał ponad 3 mln zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne osób zatrudnionych oraz pracodawców, co pozwoliło sfinansować szkolenia dla 615 osób.

* Wsparcie dla pracowników z Ukrainy

Wraz z wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą nowym wyzwaniem dla pracowników gliwickiej placówki stało się wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy. Od 24 lutego 2022 r. w urzędzie zarejestrowało się 582 obywateli Ukrainy, w tym 536 kobiet.

Dzięki zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej w mediach, adresowanej do lokalnych pracodawców, zachęcającej do zatrudniania obywateli Ukrainy oraz tłumaczeniu ofert pracy przez specjalnie zatrudnionych Ukraińców, a także realizacji profesjonalnego doradztwa i poradnictwa zawodowego, w okresie od 24 lutego do końca 2022 r. pracodawcy z Gliwic i powiatu gliwickiego zgłosili w PUP zatrudnienie 5421 Ukraińców, w tym 3610 kobiet.

Wykorzystując środki Funduszu Pracy, sfinansowano różne formy zatrudnienia 77 obywateli Ukrainy, w tym 76 kobiet (m.in. doposażenie stanowisk pracy, roboty publiczne, staże). Szkoleniami w zakresie intensywnej, sześciotygodniowej nauki języka polskiego objęto 220 uchodźców wojennych. 128 uczestnikom tych szkoleń zwrócono koszty dojazdu na szkolenie, 29 sfinansowano koszty opieki nad dzieckiem, a wszystkim wypłacono stypendium szkoleniowe (1565 zł netto miesięcznie).

Oprócz obywateli Ukrainy, pracę w Gliwicach znajduje coraz więcej obywateli innych państw, m.in. z: Armenii, Białorusi, Rosji, Mołdawii i Gruzji. W 2021 r. lokalni pracodawcy zatrudnili ich łącznie 1462, a w roku 2022 r. już 2503.

* Wsparcie na wielu płaszczyznach

Poza szkoleniami, kursami, poradnictwem zawodowym czy przygotowywaniem ofert pracy pracownicy gliwickiego PUP organizują też szereg innych działań wspierających aktywność zawodową, pomagając zarówno osobom szukającym pracy, jak i pracodawcom. 

W 2022 r. pracownicy PUP Gliwice organizowali lub współorganizowali Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, wzięli też udział w konferencji „Politechnika Śląska – Miasto Gliwice – Razem Działamy na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”, kampanii Tydzień Branżowy „Rozkwitaj na wiosnę”, Europejskich Dniach Pracodawców, prelekcji „(Nie) Pełnosprawni – mamy potencjał”, Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, Dniach Otwartych Poradnictwa Zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Centrum Kongresowym w Katowicach i Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego. Zorganizowano też Mikołajkowe Mini Targi Pracy i Świąteczny Kiermasz Ofert Pracy, a także program „PUP i Oświata: wspólnie dla młodzieży”. 

– Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia składam wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za zaangażowanie, profesjonalizm i odpowiedzialność, jakimi wykazujecie się Państwo w codziennej pracy – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic. – Dziękuję Państwu za działania realizowane na rzecz skutecznej pomocy osobom poszukującym zatrudnienia oraz za ogromny wkład w aktywną działalność jednostki. Życzę Państwu dalszego zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Zdjęcie reklamy numer 0

Polecam lekarza

lek. dent. Patrycja Wojtasińska-Chebel, ortodonta, stomatolog

Rewelacyjny przyjazny pacjentowi i kompetentny lekarz. Ja i przede wszystkim syn jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych efektów leczenia.

dr n. med. Agnieszka Kolaszko, kardiolog

Polecam Panią doktor. Bardzo miła, rzeczowa, empatyczna . Wizyta była szczegółowa, w miłej atmosferze. 

dr n. med. Dymitr Żaworonkow, chirurg

Lekarz bardzo sympatyczny i zaangażowany. Szybka i skuteczna diagnoza, zabieg praktycznie bezbolesny 

dr n. med. Adrian Smędowski, okulista

Konsultacja przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Pan doktor uprzejmie i bez pośpiechu udzielił mi wskazówek oraz odpowiedzi na moje pytania. Zasugerował dalsze postępowanie.

Wojciech Latos, gastrolog

Wspaniały lekarz, dokładnie wszystko tłumaczy, zna się na rzeczy, potrafi słuchać i nie spieszy się. Zawsze pełna poczekalnia pacjentów tylko potwierdza moją opinię. Polecam Pana doktora, bardzo mi pomógł.