Z ostatniej chwili

Więcej dla emeryta i rencisty

2019-11-26 12:44:57 informacje
img

Wkrótce emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić.  Od 1 grudnia 2019 r. limity znów się zmieniają. Wzrasta kwota przychodu, jaką świadczeniobiorcy mogą osiągnąć, dodatkowo dorabiając do swojej wcześniejszej emerytury lub renty. 

Ważna informacja: kwoty przychodów i limitów dorabiania nie obowiązują emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli dla kobiet - 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Mogą oni dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń i nie kłopotać się rozliczeniami z ZUS. Inaczej w przypadku rencistów czy osób na emeryturze, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. - Wysokość pobieranej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zostanie zwieszone w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. kwota przychodu, jaki możemy osiągnąć, wzrasta i w zależności od tego, czy nie przekraczaliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej o około 60 zł lub 120  zł - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

* Zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia

Świadczenie ulega zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej ulega zawieszeniu.

* Ile może dorobić emeryt lub rencista w 2019 r.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. wynosi 3452,20 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie świadczeń. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał br. wynosi 6411,10 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie ich wypłaty.

Osoby, które pracują i osiągają przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będą miały zmniejszone świadczenie o taką sama kwotę, która obowiązuje od 1 marca 2019 r. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04 zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaną zmniejszone o 449,31 zł, zaś renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba, o kwotę 509,22 zł. Jeżeli chodzi o renty socjalne, to w tym przypadku przekroczenie przychodu w kwocie 3452,20 zł spowoduje już zawieszenie świadczenia, a nie zmniejszenie.

 

Page generated in 0.0096 seconds.