Z ostatniej chwili

Waloryzacja emerytur i rent - na czym polega i ile wyniesie

2019-02-18 14:16:26 informacje
img

Od 1 marca wzrosną emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 102,86 proc. Świadczenia objęte zostaną waloryzacją kwotowo-procentową.
Oznacza to, że zwiększane są o taki sam procent, z zastrzeżeniem, że kwota podwyżki nie może być mniejsza niż 70 zł brutto. Przy czym osoby, które nie mają prawa do minimalnej emerytury, nie otrzymają gwarantowanej podwyżki, a ich świadczenie zostanie przeliczone przy użyciu wskaźnika waloryzacji.
- Każdy sam może sprawdzić, o ile wzrośnie jego świadczenie. Wystarczy pomnożyć je przez wartość wskaźnika waloryzacji. Świadczenia podlegają waloryzacji z urzędu, w związku z tym nie trzeba składać żadnego wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie otrzyma w dotychczasowym terminie wypłaty. Pamiętajmy jednak, że jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była wstrzymana, to nie podlega  waloryzacji. Podwyżka będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
* Co to jest waloryzacja
Waloryzacja to podnoszenie wysokości świadczeń, aby zachowały realną wartość.  Jej zasady są związane z sytuacją gospodarczą kraju m.in. z inflacją oraz wzrostem gospodarczym. Dokonywana jest zawsze 1 marca danego roku. W tym roku emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową. Oznacza to, że każde świadczenie zwiększane jest o taki sam procent (102,86 proc.), z zastrzeżeniem, że kwota podwyżki nie może być mniejsza niź 70 zł brutto. Jednak tutaj są pewne obwarowania, bowiem osoby, które nie mają prawa do minimalnej emerytury, nie otrzymają gwarantowanej podwyżki, a ich świadczenie zostanie przeliczone przy użyciu wskaźnika waloryzacji. 
Niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnej emerytury jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy: kobiety 20 lat składkowych i nieskładkowych, mężczyźni - 25 lat składkowych i nieskładkowych.
* Co to jest wskaźnik waloryzacji
Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększany o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest liczony ogółem albo tylko dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
* Jakie świadczenia podlegają waloryzacji
Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2019 r. Natomiast jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.
Od 1 marca wzrosną także najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe:
• emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta socjalna wzrosną z kwoty 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto 
• renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 772,35 zł brutto do 825 zł brutto 
• w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł brutto
• w przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł. 
• świadczenie przedemerytalne z 1070,99 zł do 1140,99 zł brutto.

Page generated in 0.0093 seconds.