Z ostatniej chwili

Rośnie liczba cudzoziemców pracujących na Śląsku

2019-04-16 12:25:45 informacje
img

Już prawie 600 tysięcy cudzoziemców płaci w Polsce składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W województwie śląskim ta liczba przekroczyła 51 tysięcy osób. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. 

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrosła na koniec lutego 2019 roku do 584 tysięcy w skali kraju. Ten wzrost odnotowano także w śląskich oddziałach ZUS. Na koniec stycznia w naszym województwie do ubezpieczeń zgłoszonych było ponad 49 tys. osób innej narodowości, pod koniec lutego liczba ta wzrosła o 2 051 osób do ponad 51 tys. 

- Najwięcej pracujących i ubezpieczonych obcokrajowców w naszym regionie zgłoszonych jest w oddziale ZUS w Chorzowie - ponad 10,3 tysiąca osób, najmniej w sosnowieckim oddziale - prawie o połowę mniej, czyli 5,2 tysiąca - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Wśród cudzoziemców płacących składki w ZUS najwięcej jest Ukraińców, zarówno w skali całego kraju, jak i w województwie śląskim. W Polsce legalnie pracuje już 431 tysięcy obywateli Ukrainy, natomiast w województwie śląskim - 42 130, Białorusini są drugą najliczniejszą grupą pracowników z zagranicznym paszportem zarówno w kraju (ponad 35 tys.), jak i w województwie śląskim ( 1157). Trzecią społecznością co do liczby zgłoszonych osób w śląskich oddziałach ZUS są Gruzini - 988 osób.  Wśród zagranicznych pracowników nie brakuje przedstawicieli tak odległych krajów jak np.: Tanzania, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Panama, Nowa Zelandia Kostaryka czy Brazylia. 

Ponad 2/3 wszystkich cudzoziemców to mężczyźni, z czego najwięcej w przedziale wiekowym 25-29 lat. Jeżeli chodzi o kobiety, to ponad 18 proc. jest w wieku 30-35 lat.

 - Na niecałe 584 tys. ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców aż 352 tys. nie przekroczyło 40. roku życia. Są to więc pracownicy w wieku produkcyjnym. Z tego grona ponad 100 tys. osób to ludzie między 25. a 29. rokiem życia. Ponad 13,8 tysiąca aktywnych zawodowo cudzoziemców to osoby, które ukończyły 60 lat i więcej - dodaje rzeczniczka. 

58 proc. legalnie pracujących cudzoziemców jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, pozostali pracują na podstawie umów cywilnoprawnych. Obcokrajowcy zatrudniani są głównie w takich branżach jak usługi administrowania i działalność wspierająca, to m.in. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (24,8 proc.); kolejne branże to przemysł i przetwórstwo (15,3 proc.) oraz budownictwo (12,4 proc.), a następnie transport i gospodarka magazynowa (11,7 proc.). 

W skali kraju prawie 18 tys. obywateli innych państw prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Na Śląsku na prowadzenie własnego biznesu zdecydowało się ponad 1,2 tysiąca cudzoziemców, z czego najwięcej firm otworzyli obywatele Ukrainy  (236 osób), a tuż za nimi Włosi (91 osób). 

Analizując wysokość odprowadzanych składek wynika, że średnie wynagrodzenia cudzoziemców są niższe niż Polaków. Od stycznia do września 2018 r. przeciętna miesięczna podstawa wymiaru, od której zostały obliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla cudzoziemców, jest o ponad 20 proc. niższa od przeciętnej miesięcznej podstawy dla ogółu ubezpieczonych w ZUS i wynosiła we wrześniu 2018 roku 2,6 tys. zł dla cudzoziemców i 3,4 tys. zł dla ogółu ubezpieczonych w ZUS.

- Liczba cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce rośnie. Przy czym największy wzrost obserwowany jest w ostatnich czterech latach. Ubezpieczeni cudzoziemcy niewątpliwie poprawiają sytuację finansową ubezpieczeń społecznych w Polsce, gdyż podlegają obowiązkowo takim samym ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia jak obywatel naszego kraju - wyjaśnia rzeczniczka.

Jak można wyczytać z raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych” przypis składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od ubezpieczonych cudzoziemców stanowi jednak stosunkowo niewielki procent całego przypisu. Obecnie również kwota wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych dla cudzoziemców jest niewielka. Zobowiązania emerytalne (stany kont ubezpieczonych w ZUS) zaciągnięte do września 2018 r. wobec cudzoziemców z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne także stanowią niewielki odsetek wszystkich środków zapisanych na kontach w ZUS.

 

  •  

Page generated in 0.0141 seconds.