Z ostatniej chwili

Policja podczas wyborów

2019-10-11 10:49:06 informacje
img

13 października 2019 roku odbędą się wybory do Parlamentu. Policjanci na terenie całego kraju prowadzić będą wzmożone działania polegające głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego m.in. w rejonach działania obwodowych komisji wyborczych.

Celem działań podczas wyborów jest głównie ochrona obwodowych komisji wyborczych przed i w trakcie głosowania oraz do czasu zliczenia głosów niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego związanego z wyborami, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w związku z prowadzonymi działaniami w zakresie zabezpieczenia wyborów.

Przed wyborami oraz do czasu ich zakończenia należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu przepisów prawa mogących stanowić element naruszeń porządku prawnego w związku z wyborami. Każdorazowe naruszenie przepisów będzie stanowczo egzekwowane przez policjantów.

Funkcjonariusze będą reagować m.in. na:

  • -naruszenie ciszy wyborczej;
  • -uszkodzenie, usunięcie plakatów, banerów wyborczych lub zaklejanie plakatu wyborczego innym plakatem wyborczym;
  • -usunięcie flagi z budynku lokalu wyborczego lub siedziby organu administracji państwowej;
  • -wyniesienie kart wyborczych z lokalu komisji wyborczej;
  • -uszkodzenie plomb umieszczonych na drzwiach wejściowych do pomieszczenia, w którym znajdują się karty do głosowania;
  • -agresję i akty przemocy wobec członków komisji wyborczej powodowane przez osoby głosujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za złamanie prawa wyborczego grozi grzywna, ograniczenie wolności, a w niektórych przypadkach nawet pozbawienia wolności do lat 2.

Policja apeluje o porządek i przestrzeganie przepisów, przede wszystkim tych związanych z wyborami, a w przypadku naruszeń - o ich zgłaszanie.

 

Page generated in 0.0146 seconds.