Z ostatniej chwili

Można sprawdzić wyniki próbnej matury

2020-04-20 12:54:13 informacje
img

MEN opublikowało zasady oceniania próbnego egzaminu maturalnego. Uczennice i uczniowie mogą teraz sprawdzić swoje umiejętności. 
Arkusze przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne były udostępnione od 2 do 8 kwietnia.
Poniżej zasady oceniania rozwiązań poszczególnych zadań.
Dzień 1 – język polski (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: język polski i fizyka
https://www.gov.p
Zjl/web/edukacja/probny-egzamin-maturalny-jezyk-polski-pp

https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego--jezyk-polski-i-fizyka-poziom-rozszerzony
Dzień 2 – matematyka (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: matematyka, filozofia, język łaciński, historia sztuki, historia muzyki
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego--matematyka-poziom-podstawowy
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego--poziom-rozszerzony-matematyka-filozofia-jezyk-lacinski-historia-sztuki-historia-muzyki
Dzień 3 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy) i poziom rozszerzony: języki obce nowożytne
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego--poziom-podstawowy--jezyki-obce-nowozytne
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego-poziom-rozszerzony-jezyki-obce-nowozytne
Dzień 4 – poziom rozszerzony: informatyka, biologia, wos
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego-geografia-i-informatyka-poziom-rozszerzony
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego-biologia-wos-poziom-rozszerzony
Dzień 5 – poziom rozszerzony: historia, język białoruski, litewski, ukraiński, kaszubski, chemia i poziom podstawowy: język litewski, białoruski, ukraiński
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego--poziom-rozszerzony-historia-jezyk-bialoruski-litewski-ukrainski-kaszubski
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego--poziom-rozszerzony-chemia-poziom-podstawowy-jezyk-litewski-bialoruski-i-ukrainski

Page generated in 0.0152 seconds.