Z ostatniej chwili

Lekarzu, sprawdź czy upoważnienie asystenta medycznego do wystawiania e-ZLA jest jeszcze ważne

2019-12-13 13:48:15 informacje
img

Zwolnienie lekarskie może wystawić asystent medyczny za lekarza. Musi mieć jednak do tego  upoważnienie. Jest ono ważne przez rok, a po upływie 12 miesięcy trzeba wystawić kolejne.

Lekarze mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawiania e-zwolnień od 23 października 2018 r. Takim asystentem, który w imieniu danego lekarza wystawi e-ZLA,  może być każda osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Zatem asystentem medycznym może być zarówno pielęgniarka, ratownik medyczny, jak i sekretarka medyczna. Ważne, by miała swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i była wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM) pod adresem https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/. Profil na PUE ZUS musi też posiadać lekarz, w którego imieniu asystent będzie wystawia elektroniczne zwolnienie. Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich odbywa się w systemie RAM. Następnie informacja ta jest przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA. – Upoważnienie dla asystenta może być wystawione maksymalnie na rok. Po upływie tego okresu lekarz będzie musiał wystawić kolejne, ponownie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Aby to zrobić, musi zalogować się w Rejestrze Asystentów Medycznych (RAM) i stworzyć nowe upoważnienie. Przypominam, że w każdej chwili lekarz może takie upoważnienie wycofać – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Co istotne, asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA  będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz. Za skutki nieprawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego przez asystenta odpowiedzialność ponosi lekarz.

 

Page generated in 0.0138 seconds.