Z ostatniej chwili

Kwarantanna z domownikiem a zasiłek chorobowy

2020-04-09 18:14:30 informacje
img

Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także tych, którzy z nimi mieszkają. Wszyscy przechodzący taką obowiązkową kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych. Warunkiem ich otrzymania jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.
Obowiązkowa, 14-dniowa kwarantanna dla osób powracających z zagranicy została wprowadzona wraz z tymczasowym zamknięciem granic.
Za czas kwarantanny można ubiegać się o wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy albo zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia społecznego. Jak wyjaśnia ZUS, początkowo kwarantanna obowiązywała tylko osobę, która wróciła z zagranicy. Obecnie dotyczy również osób, które wspólnie z nią mieszkają lub gospodarują. W tym celu osoba wracająca z zagranicy przekazuje dane domowników do państwowej inspekcji sanitarnej.
Zmiana ta wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego podstawie również domownicy osoby wracającej z zagranicy po 31 marca br., odbywający obowiązkową kwarantannę, mają prawo do wypłaty świadczeń chorobowych. Będzie to wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy lub zasiłek chorobowy finansowany z funduszu chorobowego.
* Dla kogo świadczenie?
Prawo do świadczeń chorobowych podczas kwarantanny mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenia, jeśli opłacają dobrowolne składki chorobowe. Podstawą do wypłaty zasiłku w tej sytuacji jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy lub o odbywaniu jej razem z osobą powracającą z zagranicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie www.zus.pl
Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy; osoba zatrudniona na umowę zlecenie – u zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą powinni dostarczyć oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej www.zus.pl jest instrukcja, jak to zrobić.
Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia, a także ZUS, mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w Sanepidzie. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu danej osoby z kwarantanny, to taka osoba powinna poinformować o tym podmiot wypłacający jej świadczenie chorobowe.   
* Pracownicy medyczni na kwarantannie
Osoba, która w czasie kwarantanny lub izolacji pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, nie może jednocześnie wykonywać pracy. Wyjątkiem są osoby wykonujące zawody medyczne, które w czasie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach telemedycyny, a także te, które pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem placówki  i świadczą pracę w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem. Zmiana przepisów, która weszła w życie 1 kwietnia, zezwala tym osobom na pracę zdalną we wskazanym zakresie bez utraty prawa do świadczeń chorobowych, a także na pracę poza normalnymi godzinami pracy bez utraty prawa do zasiłku opiekuńczego.

Page generated in 0.0166 seconds.