Z ostatniej chwili

Adwokaci pomogą pielęgniarkom

2020-04-21 13:27:55 informacje
img

Pismo w sprawie pomocy pielęgniarkom, na które obecnie są nakładane kary pieniężne, wystosowała Naczelna Rada Adwokacka.
Można w nim przeczytać:
- W związku z informacjami o nakładaniu kar pieniężnych przez wojewodów na pielęgniarki, które nie wykonały postanowienia o stawieniu się do pracy w DPS-ach, a także w związku z informacją Ministra Sprawiedliwości o planowanym wszczęciu przez prokuraturę w niektórych z tych spraw postępowań przygotowawczych, adwokaci w całej Polsce zgłosili gotowość bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia.
Wszystkie osoby, które w związku z tą sytuacją będą potrzebowały pomocy prawnej i zwrócą się  do Okręgowych  Rad Adwokackich lub Rady Adwokackiej (tel. 22 505 25 02), otrzymają ją bezpłatnie.
Pismo podpisał adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. 

 

Page generated in 0.0145 seconds.